Per a reprendre l’activitat del quadern, vos recomanem este curs que tindrà lloc els propers dies 27-29 d”octubre. 
MICROVIÑA. CURSO PARA EL FOMENTO DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL RURAL + JORNADA MICROVIÑA. EXPERIENCIA “CELLER LA MUNTANYA”.

La inscripció, el programa i la resta de detalls podeu trobar-los a la pàgina de la UA. Preinscripció: oberta fins el 26 d’octubre

Data: 27, 28 i 29 d’octubre de 2017
Lloc de realització: Campus de la UA a Alcoi, Ontinyent i Muro
Coordinador: José Luis Todolí Torró
Crèdits: 1,4 + 0,8 si s’assisteix a les jornades (vàlids per a titulacions de grau)
Llengua vehicular: castellà i valencià
Import: 52 euros
Objectius:
L’alumnat participant, en finalitzar el curs, haurà de ser capaç de:
1. Valorar la importància que l’agricultor reba un preu just per la seua producció.
2. Comprendre que el raïm (i qualsevol producte agroalimentari) pugues i deu ser obtingut mitjançant Bones Pràctiques Agrícoles, des de varietats autòctones i amb respecte a l’ecosistema.
3. Constatar que el celler (i el seu projecte empresarial) forma part activa de la societat on estiga instal·lada, i ha d’aportar i cooperar en i amb el seu entorn.
4. Poder dissenyar la promoció del seu producte tenint en compte la cultura del lloc on naix el producte.
5. Ser conscient de la importància de l’educació com a motor del desenvolupament sostenible d’un territori.
Destinataris: qualsevol persona interessada. Per a poder assistir a la jornada del dia 29 cal estar matriculat en el curs.
Requisits per a l’obtenció del diploma o certificat: s’avaluaran els treballs pràctics realitzats pels alumnes i les respostes realitzades a una prova d’avaluació tipus test.
Incompatibilitats: incompatible amb edicions anteriors d’aquest mateix curs.