You are currently browsing the category archive for the ‘Menorca’ category.

Xavier Rodenas Mayor i Rebeca Pascual (coordinadors de l’ecomuseu Vernissa Viu)

vreuniocustodia2.jpg

Acabem d’arribar de la V reunió de custòdia del territori que s’ha celebrat a Menorca. Era la V vegada que la Xarxa de Custodia del Territori de Catalunya i Balears organitzaven aquesta trobada on els capdavanters del món conservacionista debateixen al voltant d’aquesta nova forma de conservar el territori anomenada Custòdia.

En aquesta especial trobada, on estaven tots els principals moviments ecologistes de l’estat espanyol, totes les fundacions que destinen diners a la conservació del medi ambient, els organismes públics relacionats amb la natura, els projectes mes avançats en torn a la protecció del territori, les empreses ambientals de gestió sostenible i responsable del territori…, ha estat tambe la nostra Safor. Entre els expositors de projectes pioners i pilots, estaven els de l’Ecomuseu Vernissa Viu, del Col·lectiu Vall de Vernissa, i els de Patrimoni Verd, de l’Ajuntament de Gandia, dos projectes de custodia del territori que han creat noves possibilitats per tal que els propietaris de terrenys que tenen patrimoni natural o cultural tinguen noves oportunitats per a conservar-lo i que no s’hagen de veure abocats a vendre’ls.

Vivim en un país on el model territorial ha imposat un ritme destructiu exponencial que no té fi, no hi ha limit ni cap ètica al voltant del territori, tot és destruïble, fins i tot els espais protegits; així que els qui mirem de protegir el territori hem hagut de dissenyar noves eines per defensar-lo i la custòdia és una d’elles. Hem ideat la custòdia per a implicar els sectors econòmics en la conservacio del territori, però només els qui demostren ètica en la seua activitat econòmica (no val destruir i després rentar-se la cara amb accions compensatories). Nosaltres entenem que, per a les empreses, el paisatge és un clar actiu -no, una despesa-; tota empresa ha d’invertir part del seu benefici en la pròpia empresa i això també és aplicable a l’entorn que els envolta, ja que el paisatge directament (tot el sector turistic p.ex) o indirecta (empreses de serveis, salut etc.), és un “factor de producció” sense el qual l’empresa no pot oferir res, o el que ofereixen minva. Ja hi ha empreses que han vist això clarament i han creat fundacions que inverteixen part dels seus beneficis en la natura o la cultura. La custòdia és el fet que una administració pública o privada (empresa o fundacio o associació) participe en la conservació del territori sense comprar res, només arribant a acords amb els propietaris involucrats; així es genera un nou escenari on ells tal volta no hagen de vendre.

Els amics catalans i balears estaven assombrats que dos dels projectes més emblemàtics de la V reunió foren dos representants valencians i els dos de la mateixa comarca, amb l’escenari de destruccio que tenim al Pais Valencia. Els companys d’Avinença (Associaco Valenciana de Custodia i Gestio Responsable del Territori) estaven orgullosos dels nostres treballs. A la Safor, estem obrint camí, però cal participar al màxim i que el món empresarial comarcal que té ètica s’anime a participar dels catàlegs de custòdia que ja funcionen. Tots ens hem d’involucrar en la conservació del territori i els empresaris, també. Si no, estaran anant en contra de les seues pròpies empreses. És una nova oportunitat, custodiem el territori, el paisatge el disfrutem tots i d’ell viu molta gent.

Twitter Updates

Articles