Un ecomuseu és un museu basat en un pacte amb el qual una comunitat es fa càrrec d’un territori (Maggi, 2002). L’ecomuseu és una institució que gestiona, estudia i valora –amb finalitats científiques, educatives i, en general, culturals- el patrimoni general d’una comunitat específica, tot i incloent el medi ambient natural i cultural del medi.

D’aquesta manera, l’ecomuseu és un vehicle per a la participació en la projecció i en el desenvolupament col·lectiu.

moliviu.jpgEl projecte pretén una recuperació patrimonial posada al servei del desenvolupament dels nostres pobles. Respon a la necesitat de dinamitzar un desenvolupament local guiat pel seny, per tal d’afegir alternatives a l’actual procés de dependència, crisi socio-econòmica i pérdua de valors patrimonials (culturals, naturals…).

Objectius de l’Ecomuseu Vernissa Viu :
• Participació de la població dels municipis de Castellonet de la Conquesta, Almiserà, Alfauir, Llocnou de Sant Jeroni i Ròtova en el procés de creació de l’ecomuseu.
• Coneixement del patrimoni local dels cinc pobles de la vall per part de la seua població.
• Reconeixement i estima de la comunitat local pel seu patrimoni.
• Conservació i millora dels béns naturals i culturals de la vall.
• Potenciació, a llarg termini, d’un model econòmic alternatiu, que tinga en compte el turisme sostenible.