Si fem un poc de memòria al voltant d’allò que van suposar les desamortitzacions per a les forestes, muntanyes i monts de les geografies espanyoles del segle XIX, l’intent protector dels primers forestals al realitzar el Catàleg de Monts d’Utilitat Pública, i propostes de caire “neolliberal”, com aquelles proposades al següent article, de sobte imaginem els moviment de péndol al llarg del temps, però amb l’inevitable erosió, desertització i conseqüents repercusions negatives, fins i tot irreversibles, en definitiva, per a la dignitat de la vida humana.
El company i coordindor de l’ecomuseu Xavi Ródenas ens ha passat este article que no us deixarà indiferents, esperem:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Vender/bosque/nos/empobrece/elpepisoc/20100828elpepisoc_1/Tes

Anuncis