Aquesta setmana hem fet noves passes en la realització d’un nou projecte a l’ecomuseu.
Es tracta del projecte anomenat: “Estudi de recuperació de ramaderia autòctona a diverses finques en custòdia de l’Ecomuseu Vernissa Viu”, l’autora del qual és Anna Gomar, veterinària de professió i col·laboradora de l’ecomuseu. El treball serà realitzat com a projecte final del màster en Agroecologia, desenvolupament rural i agroturisme, que imparteix la
Universitat Miguel Hernández d’Elx.  El treball pretén analitzar les condicions de la vall de Vernissa, i en concret, les de les finques amb acords de custòdia a l’ecomuseu, amb l’objectiu de fer un seguit de propostes per a la progressiva introducció de ramaderia autòctona a la vall, amb la qual cosa aconseguiríem, entre d’altres: impulsar el manteniment del paisatge cultural de la vall;  recolzar el desenvolupament sostenible del camp;  tindre un agroecosistema autosuficient…

Dimarts passat va tindre lloc la primera reunió entre l’autora del projecte, la directora d’aquest i el co-director i membre de l’equip de l’ecomuseu: José Mª Peiró. A la reunió es va establir la metodologia a seguir, una part important de la qual estarà basada en la realització d’enquestes a la població de la vall (per tal de conéixer, entre d’altres, les possibles eixides que tindrien els futurs productes provinents dels animals);  i també, entrevistes als propietaris de les finques custodidades, amb l’objectiu de conéixer la disposició i l’opinió per part d’aquests a la introducció de ramaderia a les seues finques. La realització d’aquestes enquestes i entrevistes constituiran les pràctiques del màster, com a marc de les quals hi durem a terme la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Universitat Miguel Hernàndez d’Elx i el Col·lectiu Vall de Vernissa (Ecomuseu Vernissa Viu).