Continuem amb el curs de custòdia del territori, agricultura i ramaderia ecològica.
A modo d’aclaració conceptual, comentar que l’agricultura ecològica és el terme més gastat, per a entendre’ns, però alhora sabem de les limitacions que hi suposa si considerem l’ampli ventall de possibilitats que tenim a l’abast.

Dilluns hem continuat la classe amb Xavi Abelló, que primer que res ens va mostrar bibliografia sobre el tema, que n’hi ha molta i molt bona.
Ens va fer la classe entretinguda, tractant tot el tema de les plagues, la seva prevenció, el seu control biològic i els diferents tractaments fitosanitaris naturals.
All mig, a modo d’annexe ens ha explicat una altra forma de cultivar , a banda del bancal profund, establerta per Gaspar Caballero com a reinterpretació ecològica de la pagesia mallorquina, anomenada “Parades en crestall”

Anuncis