Els passats 16 i 17 de maig van tenir lloc a València les III Jornades de custòdia del territori al País Valencià. Després de la presentació de les jornades, els assistents ens vam repartirDSC_9034 en tres tallers diferents: La Sènia, custòdia fluvial; l’Alqueria, custòdia agrícola; i el Centre, custòdia en espais naturals protegits.

En concret, al taller de la Sènia vam establir, primerament, els trets singulars de la custòdia fluvial, que segons el nostre paper són els següents:
– La interlocució necessària amb les confederacions, que són les entitats amb competències als llits dels rius.
– El paper dels propietaris de les terres annexes als llits dels rius, majoritàriament de propietat privada.
– L’alt grau d’atractiu del riu a l’hora d’implicar la societat civil en la seua conservació, per causes com la freqüent proximitat dels rius a nuclis urbans; la vertebració de territoris al voltant dels rius; l’alt nivell de biodiversitat dels llits dels rius; la rapidesa i el dinamisme de la vida natural als rius, etc.
– Els usos, sovint abusius, que l’ésser humà fa dels rius, als quals haurem d’atendre a l’hora de custodiar un riu.
– Els efectes i la relació directa dels usos que es fa al riu aigües amunt i aigües avall, i al quals haurem d’estar atents i intentar coordinar quan custodiem un tram de riu.

Seguidament, Sales, coordinadora del taller i membre del Projecte rius, gestionat al País Valencià per la Fundació Limne, ens va contar el funcionament del projecte, que implica persones i entitats voluntàries per a que, en primer lloc i una vegada formats, els voluntaris facen anàlisi de l’estat dels rius. Amb eixos anàlisi la Fundació Limne elabora l’informe anual de l’estat dels nostres rius, el qual es fa arribar a les corresponents confederacions hidrogràfiques i també es dona a conéixer públicament.

Amb la formació i l’experiència suficients, el grup o entitat voluntària que ha estat analitzant una zona de riu pot fer el pas d’adoptar eixe tram (inicialment de 500 m) on pot dur a terme les accions adients de millora de l’estat del riu, accions que seran establertes per una comissió mixta formada per membres de Projecte Rius i membres de l’entitat adoptiva, previ permís de la Confederació hidrogràfica corresponent.

L’última part del taller va consistir a dir per què Avinença és essencial per a la custòdia fluvial:
– perquè afavoreix la creació de sinèrgies entre diferents casos de custòdia fluvialDSC_9032
– perquè facilita la consecució dels permisos necessaris per a dur a terme accions de custòdia fluvial als llits dels rius, pel fet que Avinença està més a prop de l’administració
– perquè pot treballar per a crear una xarxa hidràulica
– etc.

Arribat el migdia, vam fer paradeta per dinar; a continuació vam posar en comú les conclusions de cadascun dels tres tallers a la cloenda de les jornades.

Concloses les jornades, va tenir lloc la celebració d’Assemblea extraordinària d’Avinença, en què inicialment va estar presentada la nova pàgina web d’Avinença: http://www.custodiaterritorivalencia.org  

Seguidament vam acordar la nova constitució del Consell directiu d’Avinença, on diferents de les entitats sòcies vam entrar a formar-ne part, amb l’objectiu d’afavorir la dinamització de l’Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori, i també la comunicació  i la interrelació periòdica de les diferents associacions que fem custòdia al País Valencià.

I encara va hi haure més: visita al jardí botànic de València i després soparet!   I a l’endemà, volta per l’Albufera!

Gràcies i enhorabona als organitzadors de les jornades!

Anuncis