“2009, el voluntariat per la custòdia del territori”. Aquest és el nom del projecte que duran a terme de nou l’Obra Social de la CAM i l’ecomuseu Vernissa Viu. L’objectiu és conservar i millorar el patrimoni rural i natural de la vall de Vernissa, amb la implicació dels propietaris de les finques agrícoles i forestals, i la participació de la ciutadania.

El voluntariat per la custòdia del territori a la vall de Vernissa és la continuïtat del projecte de voluntariat que vam iniciar durant l’any 2008 dins el marc de l’ecomuseu Vernissa Viu amb el recolzament d’una ajuda VOLCAM. Amb aquest projecte pretenem treballar per la millora de les finques amb els propietaris de les quals l’ecomuseu té acords de custòdia del territori, tant aquelles on els voluntaris ja van treballar durant l’estiu passat, com també les finques amb nous acords de custòdia. Així doncs, els voluntaris treballaran en el manteniment de l’itinerari pels conreus valencians (iniciat durant l’estiu de 2008), continuaran també les tasques de millora de les finques en què ja es va treballar durant l’estiu passat; i iniciaran treballs de regeneració i refeta de marges de pedra seca en finques recentment custodiades per l’ecomuseu.

A més, durant el voluntariat d’enguany introduirem dues activitats complementàries: el trasllat de la fauna que viu al medi aqüàtic de la vall de Vernissa, i que durant l’estiu es veu greument afectada per la forta baixada del nivell de les aigües del riu Vernissa, a basses que es mantinguen plenes d’aigua durant l’estiu.

L’altra activitat que proposem per a aquest estiu és la tasca d’inventariar i fer el seguiment de l’estat dels elements que conformen el patrimoni rural lligat a l’agricultura i a la ramaderia, a la vall de Vernissa, amb l’objectiu de conéixer l’estat del nostre patrimoni rural per poder-lo conservar, també amb la metodologia de la custòdia del territori. El resultat de la tasca d’inventari feta pels voluntaris formarà part del catàleg de custòdia de l’ecomuseu que estem actualment preparant.

Les persones interessades a apuntar-se poden dirigir-se per correu electrònic a info@vernissaviu.org. Més informació: www.vernissaviu.org.