El projecte que desenvoluparà l’alumna Maria José Rodrigo Roche està plantejat en el marc de l’ecomuseu Vernissa Viu i en el Programa “Pràctiques Formatives en Empresa” que gestiona la Fundació Universitat-Empresa de València; en ell participa tècnicament Aixortà Gestió Responsable del Territori (www.aixorta.org) i el Col·lectiu Vall de Vernissa (www.valldevernissa.org).

L’ecomuseu ha dut endavant tot un conjunt de línies de treball en el camp mediambiental. En aquest cas, l’alumna treballarà específicament entorn a la línia de treball anomenada “Custodiant el territori”.

El treball consistirà en la realització d’un inventari de parcel·les cadastrals a banda i banda del riu Vernissa (100 metres per cadascuna de les bandes), durant els termes municipals de Llocnou de Sant Jeroni, Almiserà, Castellonet de la Conquesta, Alfauir i Ròtova, que són els cinc municipis saforencs que conformen la subcomarca anomenada Vall de Vernissa i que alhora conformen el projecte d’ecomuseu. Aquest inventari de propietats anirà acompanyat d’una valoració paisatgística de cada una d’elles, en la qual es dividiran les propietats per categories (4 tipologies) en funció del seu estat de naturalització. Una vegada feta aquesta gradació, es determinaran un total de 15 parcel·les sobre les quals caldria arribar a acords de custòdia amb els seus propietaris. Aquestes 15 parcel·les es determinaran tenint en compte diferents factors: la categoria assignada per l’estudi, la grandària de la parcel·la, la predisposició del propietari a col·laborar, la situació geogràfica…

Una vegada seleccionades aquestes parcel·les, l’estudiant haurà de redactar una fitxa de contacte de cadascun dels propietaris. Finalment, l’estudi inclourà una part dedicada a les propostes d’actuació en les propietats on es pretén signar acords de custòdia (substitució, en part o tota la finca, dels tarongers per vegetació de ribera, plantació d’arbres de ribera en llocs erms o cultius abandonats…).

Durant el procés l’alumna comptarà amb el recolzament tècnic (impressora, material de camp, espai físic…) d’Aixortà i dels seus tècnics. En les eixides de camp, l’alumna anirà acompanyada de coneixedors de la zona i membres de l’ecomuseu o d’Aixortà i el seu treball serà difós sempre acompanyat del seu nom i del seu reconeixement per part de l’ecomuseu.
Fotografia: riu Vernissa al seu pas per Ròtova; al fons, el molí de la Cova (Francesc Sastre).

Anuncis