Divendres, 25 de juliol de 2008

Tasca a una de les finques dels propietaris que han signat un dels acord de custòdia.

Arribada del grup de voluntaris al punt d’encontre a les 08:15h, ens repartim en els cotxes i anem cap a la finca a treballar. Jose Maria és el tècnic que ens ensenyarà les tasques que hem de realitzar hui. Es tracta d’un bancal de ribera, situat en una ombria del riu Vernissa al seu pas per Ròtova.

La feina que hui hem de realitzar és la reconstrucció d’un marge de pedra seca, la neteja del bancal, camí i marges inferiors (ribera), així com el sanejament de les diferents plantes o arbres que hi trobem: garroferes, figueres etcètera. Després de l’explicació de Jose Maria ens posem a la feina, comencem per netejar el camí i la ribera, desbrossant-los i amuntegant les brosses per fer compost. Hem continuat amb la neteja de la resta del bancal, desbrossant allò que ho necessitava i podant les garroferes.

Quan hem acabat aquesta tasca, hem fet una paradeta per esmorzar i agafar forces per al que venia: la reconstrucció d’un marge de pedra seca, del qual hi ha dues parts que han estat tombades per l’erosió amb el riu.

Aquesta feina tracta en un primer moment, hui, d’amuntegar totes les pedres llises i caigudes del mateix marge que es puguen aprofitar per a la seva reconstrucció, en muntons i per grandàries (un de grans, un de mitjanes i un altre de petites; aquestes últimes ens serviran per omplir els buits que formen les pedres de major grandària del marge). Hi ha dues zones del marge que tenen aquest problema, per tant realitzarem aquesta tasca en ambdues parts.

Anuncis