El curs de guies de patrimoni cultural i natural de la Safor ja ha començat. En ell s’han matriculat 35 participants amb perfils professionals molt diversos, però amb l’objectiu comú de treballar en la divulgació del patrimoni.

 

Raül Abeledo (Unitat d’Investigació en Economia Aplicada a la Cultura) va impartir la classe titulada “El paper del guia cultural en el desenvolupament local”. En ell va marcar unes certes tendències de futur, com és el paper dels gestors culturals (ja professionalitzats), en un context on la cultura pren una centralitat i transcendència per al territori i la societat.

Jesús Alonso (AHCG) va realitzar una classe d’aproximació històrica sota el títol “Un passeig per l’espai i el temps a la Safor”. No es tractava de fer un resum ràpid de la història en un format reduït sinó d’animar i donar pautes i ferramentes per tal que els gestors del turisme cultural i del patrimoni tracen un discurs coherent amb els elements culturals existents a la comarca.

 

Anuncis