L’Institut de recerca i investigació per al desenvolupament rural IRUR(Piemont, Itàlia) convoca una nou concurs fotoràfic sobre “La terra i les grans ciutats: imatges que en donen compte”.

imatgeirur.jpgEl concurs vol recollir instantànies de les ciutats europees que es mouen en aquesta dinàmica o contrast entre el món rural i l’urbà. Tractar les “fronteres i la contigüitat entre les zones urbanes i rurals”. 

La terra i les ciutats: aquesta és la qüestió sobre la qual han de versar les noves fotografies per a l’any 2007-2008.

El concurs és una iniciativa paral·lela al seminari que I.rur està organitzant en cooperació amb el Piemont Ires titulat “L’agricultura periurbana, entre política i mercat”, que tindrà lloc al desembre de 2007 en la sala de conferències de l’Observatori Piemonte, Torí.  

S’adjunta l’anunci i el formulari de sol·licitud: concorsofotoperiurbano.pdf Per a obtenir informació de correu electrònic info@irur.it . Salutacions a tots L’associació des de I.rur – Innovació en el medi rural.

Anuncis