Rebeca Pascual, Xavier Ródenas i Jordi Puig 

La jornada d’arqueoturisme a Llíria ens va semblar una cita molt interessant per a donar a conéixer el projecte Vistoria centrat en el Castellet de Bernabé entre els anomenats “stakeholders” i rebre alhora l’opinió d’aquests.

Des de l’Ecomuseu Vernissa Viu  pensem que el poblat ibèric del Castellet de Bernabé té moltes possibilitats com a atractiu o recurs turístic, ateses les seues condicions d’ésser un dels poblats ibers millor conservats del País Valencià, situat a un paratge natural molt bell, dins el terme municipal de Llíria, municipi que compta amb altres atractius turístics molt interessants i amb un equip de gent que està treballant de valent per a donar a conéixer turísticament el seu patrimoni.

No obstant això, pensem que el Castellet de Bernabé és molt més que un atractiu o recurs turístic. El Castellet de Bernabé és un bé cultural molt especial dins el patrimoni cultural valencià, la presència del qual  enriqueix la nostra cultura i a nosaltres mateix.

Creiem que és molt important que els gestors o tècnics encarregats del seu desenvolupament turístic tinguen sempre present l’essència de l’element que es vol mostrar, per a poder aconseguir així un veritable turisme sostenible.  Cal que  apreciem el Castellet de Bernabé  per si mateix i no en funció de les rendes que ens pot aportar.

 dsc02247.jpg

Per això, segons el nostre parer, és d’especial importància que la població local conega i estime el seu patrimoni, que els llirians coneguen, estimen i s’identifiquen amb el Castellet de Bernabé  perquè sàpiguen apreciar-lo com es mereix; perquè no es convertisca en només un element que ens pot aportar benefici econòmic; i perquè no s’haja de tornar a soterrar si algun dia deixa d’aportar diners. 

Altres aspectes que creiem que mereixen especial atenció són:

·         El concepte de capacitat de càrrega: l’excés de visitants podria perjudicar greument l’atractiu del castellet. Podria alterar la percepció de tranquil·litat i pau del lloc; podria dificultar el correcte seguiment de les explicacions del guia; podria destorbar la feina del guia turístic en les seues tasques de control del comportament i de transmissió de coneixements, etc.

·         Manteniment de l’entorn natural: creiem que l’entorn natural del Castellet de Bernabé és el principal valor afegit que posseeix. Aleshores, cal tindre especial atenció amb la seua conservació.

Perquè només aconseguirem una sostenibilitat real si treballem amb el màxim respecte i estima cap al nostre patrimoni natural i cultural. De més a més, caldria un vertader compromís en la conservació “legal” del seu entorn; si ho hem entés bé, l’entorn d’afecció adquirit per l’Ajuntament és insuficient, ja que el paisatge protegit ha de tindre a veure més amb les característiques i necessitats del bé que no amb les possibilitats materials de qui ho ha de custodiar (en aquest cas, l’Ajuntament). Evidentment, cal la intervenció de la Conselleria de Cultura o la inversió a través de l’1 % ministerial.

·         Senyalització molt respectuosa amb l’entorn: Cal senyalitzar la ruta fins el castellet  de manera clara i senzilla, amb l’objectiu d’impactar el mínim possible en l’entorn natural (amb el màxim respecte cap a l’essència del lloc, doncs si no fós així, perdria el seu encís natural).

·         L’arqueologia com a atractiu turístic: Explicar-li a la gent com ha sigut el procés de descobriment del mode de vida del poblat ibèric del Castellet de Bernabé  pot ésser també un atractiu, aprofitant a més el fet de què l’arqueologia està “de moda”.

·         Cal una major participació en la creació del producte públic que se’n derive. I en ell haurien de poder participar les associacions conservacionistes, inclús en la creació d’un consell assessor.

·         Cal crear, a més, alguna mena d’associació que promoga la seua difusió en els àmbits universitaris i científic a nivell mundial. Creiem que el mateix Pierre Guerin en podria donar les raons pertinents perquè açò es duguera a terme.

Finalment us agraïm de nou l’oportunitat que ens vau oferir de poder participar d’aquesta jornada d’arqueoturisme. Per a nosaltres ha sigut molt enriquidor conéixer el Castellet de Bernabé, així com el projecte Vistoria i tota la gent que esteu duent-lo endavant.

Anuncis