Miquel Camarena (president del Col·lectiu Vall de Vernissa).

Sant Jeroni de CotalbaBon dia a totes i tots, des de la Fundació La Caixa i des del Col·lectiu Vall de Vernissa, a qui represente, volem fer-vos partícips de la iniciativa que durem a terme ban aviat a l’interior de la Safor.

Sant Jeroni de CotalbaA la comarca de La Safor i al cor de les comarques centrals valencianes, aquesta Vall la conformen cinc municipis (Ròtova, Llocnou de Sant Jeroni, Castellonet de la Conquesta, Almiserà i Alfauir). Els municipis de la vall adés dits conformen un espai ancestralment definit per lligams geogràfics -tots en el llit del riu-, històrics, mediambientals i, per damunt de tot, de convivència social que dissenyen un territori amb una remarcada bellesa i amb un llegat històricocultural impagable per a tots els valencians. El projecte, a més, es desenvolupa en l’entorn de quatre BIC’s (Bé d’Interés Cultural), el més important dels quals és Sant Jeroni de Cotalba.
La Vall del Vernissa es troba a la comarca de La Safor, que combina les zones litorals explotades pel turisme “Sol-platja”, amb les primeres estribacions muntanyoses de l’interior del País Valencià. Aquesta situació fa que aquests indrets d’interior, on és localitza la Vall del Vernissa, estiguen en una situació delicada, degut a que són zones susceptibles de ser objecte de futurs projectes turístics molt agressius sobre el territori.

El projecte, esdevé, de facto, l’alternativa que havien demanat les autoritats locals per dinamitzar els nostres pobles, però amb la premissa amb què nosaltres volíem acarar el futur: sense perdre el patrimoni que posseïm ni les nostres senyes d’identitat. Ans al contrari, suposa una recuperació patrimonial posada al servei del desenvolupament dels nostres pobles. Respon a la necesitat de dinamitzar un desenvolupament local guiat pel seny, per tal d’afegir alternatives a l’actual procés de dependència, crisi socio-econòmica i pérdua de valors patrimonials (culturals, naturals…). Generar mecanismes que permeten minimitzar la problemàtica citada.

En definitiva, a la creació d’una alternativa turística fonamentada en la sostenibilitat dels recursos i en la valorització del patrimoni, que enllaça amb la necessitat d’infrastructures i fenòmens culturals.

Els dirigents dels municipi són partícips de la iniciativa. Però el treball no ha fet més que començar. Per això, des del Col·lectiu engegarem un treball d’informació als veïns dels beneficis que suposen aquestes inversions en aquests municipis saforencs.
Hem d’agrair als ajuntaments per mostrar-se receptius a allò que els hem plantejat. I els hem de demanar, no obstant, que vetlen pel nostre paisatge i per les restes que volem ara conservar; sense aquests elements -el paisatge i els béns- aquest projecte no té sentit; i no ens valdran mitges passes ni, solament, les paraules.

El Col·lectiu està preparat per treballar conjuntament amb els cinc ajuntaments. Els nostres dirigents són receptius. I ara, La Caixa esdevindrà el primer motor que faça realitat el que tots hem somiat alguna vegada: veure en peu el patrimoni, entendre el paisatge i veure viva la vall del Vernissa. Significa que el projecte arranca; i això ja és un bon començament.

Un dels punts a tindre en compte quan considerem la idea de l’ecomuseu és el fet de regenerar espais degradats i abandonats, recuperar-los i donar-los nous usos; aquest darrer pas és especialment important si atenem l’estudiós Pau Rausell: “preservar significa no sols conservar sinó que implica atorgar nous usos socials als béns i als espais protegits de desaparició”. El nou espai que hem creat, o el vell espai recreat o regenerat, esdevé un referent insubstituïble per tal d’interpretar el mateix territori.
A més, seguint les tesis del mateix estudiós:
“La gestió del patrimoni és un dels vincles més evidents entre cultura i economia per l’efecte que té sobre els fluxos de visitants. La conversió de cultura en turisme pot ser un dels elements que més ha fet per visualitzar la relació i la potencialitat de la cultura com a factor de desenvolupament territorial”.

L’ecomuseu aplicat a aquest territori és una idea pionera en terres valencianes. Suposa, evidentment, un event sense precedents ací, però que ha estat executat amb èxit a altres indrets d’Europa; a més, inclou fórmules noves i originals de funcionament que el fan esdevindre autònom i autogestionable. Entre elles, la possibilitat que les nostres empreses invertisquen en el patrimoni natural i cultural, que esdevinguen pilars que ajuden a conservar el territori.

Hem de dir que la primera fase del projecte -aquella que hem convingut a anomenar “els conreus valencians”- està pressupostada en 100.000 euros, dels quals La Fundació La Caixa aportarà 50.000.

Pròximament, realitzarem una presentació on serem presents tots els qui hem treballat en el projecte, els qui ens han recolzat i els ajuntaments, que han accedit a col·laborar-hi.

Anuncis